Kontakt

Hepeka – Poland Sp. z o.o.

ul. Staropogońska 35/II
41-200 Sosnowiec; Poland
Tel kom: +48 601 514 312 codziennie od 8.00 do 20.00
e-mail: biuro@ercolina-polska.pl

Uprzejmie informujemy, że:
a) Hepeka – Poland Sp. z o.o. ul. Staropogońska 35/II 41-200 Sosnowiec stanie się Administratorem Pani/Pana danych osobowych,
b) dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Państwa zamówień
c) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.,
d) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi nam realizacji zamówienia
e) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
f) dane osobowe będą przetwarzane w warunkach zapewniających ich ochronę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
g) dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
W zakresie określonym w pkt. a)-f) powyżej oświadczenia, żądania lub pytania należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres biuro@ercolina-polska.pl lub pisemnej na adres : Hepeka – Poland Sp. z o.o. ul. Staropogońska 35/II 41-200 Sosnowiec

Polityka prywatności ▼Zwiń ▲